Xây dựng Nông thôn mới
RSS

Chiều ngày 27/01/2023 ( tức ngày 06/01 AL ) Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Kỳ Phong tổ chức lễ phát động "Toàn xã chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao" ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quý Mão năm 2023...

Sáng ngày 06/02/2022 xã Kỳ Phong tổ chức lễ phát động " Toàn xã chung sức xây dựng nông thôn mới và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần 2022" tại Thôn Tân Phong

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới năm 2021

Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng NTM năm 2021

Sau khi Lễ phát động thi đua 60 ngày cao điểm xây dựng Nông thôn mới, 10/10 thôn hưởng ứng phong trào thi đua rõ rệt.