TT Bồi dưỡng Chính trị huyện Kỳ Anh: Bế giảng lớp Đảng viên mới khóa I - năm 2017.
loading...
15:27 12/10/2019

Chiều 22/03, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kỳ Anh đã tổ chức bế giảng lớp Đảng viên mới khóa I - năm 2017. Tới dự các đồng chí Đặng Xuân Lự - UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy; Trần Thành Nam – UVBTV Huyện ủy- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.
Bế giảng lớp Đảng viên mới khóa 1- năm 2017.

Sau 07 ngày học tập và rèn luyện lớp Đảng viên mới khóa I - năm 2017 gồm 48 học viên đến từ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc và khối Đảng ủy các xã, các học viên đã được nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung lý luận chính trị cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế của Đảng; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường Quốc phòng – An ninh bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Thành Nam- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh
trao phần thưởng cho những học viên hoàn thành xuất sắc khóa học.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kỳ Anh trao chứng chỉ
cho các học viên hoàn thành khóa học Đảng viên mới khóa 1 năm 2017.

Kết thúc lớp học, 44/48 học viên đã được trao giấy chứng nhận lớp Đảng viên mới, với kết quả xếp loại: có 01 học viên xuất sắc, chiếm 2,1%; giỏi có 10 học viên, chiếm 20,8%; khá 28 học viên, chiếm 66,7%; trung bình 05 học viên, chiếm 10,4%.

Đồng chí Đặng Xuân Lự- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh
phát biểu tại lễ bế giảng...

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp Đảng viên mới, đồng chí Đặng Xuân Lự - UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh đề nghị các học viên sau khi tham gia lớp học Đảng viên mới tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện trở về địa phương, đơn vị phấn đấu, nỗ lực đưa kiến thức, sức trẻ tích cực thực hiện các nhiệm vụ, phong trào của địa phương, đơn vị. Đồng chí yêu cầu các học viên quan tâm, đẩy mạnh các phong trào tại địa phương, đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới, trong đó trọng tâm: Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xã hội; quan tâm Quốc phòng an ninh bảo đảm bình yên Tổ quốc./.

Hoàng Hạnh