TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 9/2022
loading...
20:08 27/09/2022

Thực hiện chương trình công tác tháng 9 năm 2022, sáng ngày 21/9/2022, xã Kỳ Phong tổ chức Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân xã theo  Quy định số 11- QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc Ban hành “Quy định về việc phối hợp tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã. Thành phần tham gia buổi Tiếp công dân có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ xã, đại diện ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Công chức Địa chính, công chức Tư pháp – Hộ tịch .

Tại buổi Tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã đã tiếp 03 lượt công dân trình bày các ý kiến kiến nghị, phản ánh, đề xuất. Nội dung liên quan đến công tác quản lý cán bộ, quản lý đất trên địa bàn xã, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến độ công nhận lại đất ở trước ngày 18/12/1980.

Sau khi lắng nghe, xem xét ý kiến của công dân trình bày, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đã ghi nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất của công dân và trực tiếp trả lời, giải thích một số nội dung công dân phản ánh, kiến nghị  thuộc thẩm quyền, đã được các công dân đồng tình.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã kết luận, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo UBND xã, cán bộ chuyên môn liên quan trực tiếp tiếp thu trả lời, phản hồi ý kiến của công dân với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các đồng chí Chủ trì buổi tiếp công dân đề nghị ngay sau buổi tiếp công dân, các đồng chí ban, ngành liên quan cần nghiêm túc rà soát lại thực trạng từng nội dung công việc, từng quy định và những văn bản có liên quan để trả lời, giải thích và giải quyết dứt điểm, không để các vụ việc vượt cấp, kéo dài, phức tạp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người dân, tập trung giải quyết dứt điểm.

Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan về Luật đất đai để mọi người dân nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.

Tác giả: Hằng Trần - CC Văn phòng - TK xã