Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
loading...
15:27 12/10/2019

Ngày 17 tháng 01 năm 2019 Đảng bộ xã Kỳ Phong tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – Phó bí thư , Chủ tịch HĐND Huyện; Đ/c Nguyễn Anh Phong – Phó ban Tuyên giáo – Dân vận; Đ/c Nguyễn Xuân Thắng – Chánh văn phòng Huyện ủy; Đ/c Hoàng Văn Bẹ - Nguyên CT MTTQ huyện, cán bộ phân công chỉ đạo xã theo QĐ 270; Đ/c Võ Ngọc Thương – Phó CT MTTQ Huyện, cán bộ chỉ đạo xã theo QĐ 797

Đại biểu xã : Các đồng chí BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020;cán bộ, công chức cấp xã, bí thư, phó bí thư , toàn bộ Đảng viên.

Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, song cũng gặp rất nhiều khó khăn, xây dựng nông thôn mới chưa đạt kết quả nghị quyết đề ra đầu năm; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể cấp huyện; đoàn công tác Huyện ủy chỉ đạo xã theo quyết định 717 và với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự đồng thuận của Nhân dân nên các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa, xã hội cơ bản đạt kế hoạch; công tác quân sự địa phương, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc, sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6, lần thứ 7 (khóa XII); Nghị quyết 04, 05, 06 của Tỉnh ủy và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cho cán bộ cốt cán toàn huyện. Sơ kết, tổng kết một số nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, thời gian quy định, trong đó có Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Hoàn thành công tác Biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1945-2017.

Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban thường vụ Đảng ủy tổ chức giám sát 01 cuộc về công tác tạo nguồn xây dựng nông thôn mới. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tổ chức giám sát 04 cuộc với 04 tổ chức đảng về công tác xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý đảng viên, phát triến đáng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên;  tổ chức sinh hoạt. Phối hợp UBKT Huyện ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, giao đất ở trên địa bàn xã. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham gia Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018 đạt giải 3 toàn huyện; tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng(16/10/1948-16/10/2018).

Kết thúc Hội nghị đ/c Nguyễn Tiến Hùng đã có những đóng góp ý kiến: Đồng tình cao ý kiến phát biểu của Đảng viên và đưa ra một số ý kiến đóng góp xây dựng Đảng năm 2019 đó là chấn chỉnh lại công tác lãnh đạo của Đảng ủy, công tác cải cách hành chính, vận hành quy chế dân chủ cơ sở chưa ổn.

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng - CT HĐND huyện, PBT huyện ủy đóng góp ý kiến

Thông qua hội nghị tổng kết năm, tổng kết, sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy tham mưu công tác  khen thưởng kịp thời, biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng.

Tác giả: Tổng biên tập