Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy xã Kỳ Phong
loading...
15:27 12/10/2019

Ngày 17 tháng 7 năm 2018 Đảng ủy xã Kỳ Phong tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Tại hội nghị Đảng viên đã tích cực thảo luận đề ra giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm để phấn đấu về đích vào cuối năm 2018

Bên cạnh đó Đảng ủy xã Kỳ Phong đã trao tặng huy hiệu 50 tuổi Đảng cho các đồng chí.

Tác giả: Tổng biên tập