Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các nội dung trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025
loading...
14:58 29/04/2020

Sáng ngày 28/4/2020 Ban chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Phong tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các nội dung trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/HU của Ban thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh. Ban chấp hành Đảng bộ xã tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ để xin ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo trình Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

Tác giả: Tổng biên tập