Đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam
loading...
14:36 24/11/2022

Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2022, xã Kỳ Phong tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam,đoạn qua địa bàn xã Kỳ Phong.


Chủ trì cuộc đối thoại có đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã, đồng chí Võ Tiến Sửu - PBT Đảng ủy, chủ tịch UBND xã và đồng chí Trần Hoàng Thuận - PBTTT Đảng ủy.

Tham gia hội nghị có đại diện Thường trực HĐND xã, lãnh đạo UBND xã; Trưởng các đoàn thể cấp xã; Các đồng chí công chức chuyên môn, Văn phòng Đảng ủy xã; Bí thư chi bộ, thôn trưởng của 02 thôn Hà Phong, Nam Phong cùng với các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Phong

Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc  - Nam

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã đã báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn xã trong thời gian qua, đặc biệt một số vướng mắc liên quan đến việc bồi thường đất rừng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ý kiến thảo luận, giải trình của các đại biểu tham dự, đồng chí công chức Địa chính xã thông qua chính sách hỗ trợ, văn bản liên quan đến dự án. Hội nghị đã có 12 ý kiến, kiến nghị, phản ánh liên quan đến Dự án đường bộ Cao tốc Bắc Nam.

Kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã nghiêm túc tiếp thu các nội dung đã trao đổi, thống nhất tại hội nghị đối thoại để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí chuyên môn thực hiện tốt lĩnh vực mình phụ trách. Tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, giải đáp, lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Các vấn đề liên quan đến nguồn gốc đất, đất rừng, đất lâm nghiệp…Thường trực Đảng ủy yêu cầu chính quyền xã chỉ đạo các đồng chí chuyên môn lĩnh vực Địa chính có trách nhiệm giải quyết, xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, hoặc tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho chủ trương, ý kiến đối với các vấn đề vướng mắc, phức tạp./.

Tác giả: Đ/c Trần Thị Hằng - CC Văn phòng thống kê xã