Đảng ủy xã Kỳ Phong tổ chức sinh hoạt điểm chuyên đề chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” tại chi bộ Hòa Bình
loading...
18:03 13/05/2023

Sáng ngày 12/5, Đảng ủy xã Kỳ Phong tổ chức sinh hoạt điểm chuyên đề chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” cùa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề 2023 tại chi bộ Hòa Bình.

Về tham dự có đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy, Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, Đoàn công tác chỉ đạo xã theo Quyết định 1543, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã và toàn thể đảng viên trong chi bộ thôn Hòa Bình.

Đại biểu tham dự

Tại buổi sinh hoạt các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận với 06 ý kiến tham gia phát biểu, các ý kiến tập trung vào làm rõ vấn đề: Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện nay; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam; Thực tiễn công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì trong bước đường tiếp theo…

Đại biểu thảo luận

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng được khát vọng của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Đ/c Lê Văn Trọng - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu ý kiến

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Văn Trọng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt, đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; sau buổi sinh hoạt cần cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Đ/c Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt

Củng tại buổi sinh hoạt Đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo , đánh giá cao Chi bộ Hòa Bình trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của thôn, trong đó việc sinh hoạt chi bộ, ý thức đảng viên tham gia sinh hoạt khá tốt. Theo đó, đồng chí cũng thông tin thêm về tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện, các vấn đề nóng như đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; các vấn đề tồn đọng ở nhiệm kỳ trước của công dân nên được tập trung giải quyết, đồng chí đề nghị đảng bộ xã Kỳ Phong và Chi bộ Hòa Bình tiếp tục nghiên cứu, giám sát, chỉ đạo thường xuyên, giải quyết dứt điểm, không để tạo thành điểm nóng trên địa bàn. Đối với công tác đảng, Bí thư Huyện uỷ đề nghị chi bộ tiếp tục quán triệt thực hiện tốt việc nêu gương trong từng đảng viên trong các vấn đề thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, triển khai các mô hình giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, từng bước xây dựng chi bộ vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp chung của địa phương.

Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện hoá ý chí vươn lên, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

Tin bài: Đ/c Trần Thị Hằng - Văn phòng Đảng ủy xã