Đảng ủy xã Kỳ Phong tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
loading...
10:19 03/09/2022

Chiều ngày 30 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy xã Kỳ Phong tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025

Về tham dự có đồng chí Lâm Anh Đức - HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Phan Quang Vũ - P. Trưởng phòng TC - KH Huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã , Trưởng Đoàn thể cùng các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Kỳ Phong.

Đảng bộ xã Kỳ Phong có 14 chi bộ với 357 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức 346 đồng chí, đảng viên dự bị 11 đồng chí, sinh hoạt ở 10 chi bộ nông thôn, 03 chi bộ trường học và 01 chi bộ Công an.

Tính đến ngày 28/8/2022 có 14/14 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức thành công đại hội.

Thực hiện Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 có 12/14 Chi bộ thực hiện đảm bảo  số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử Cấp ủy nhiều hơn số lượng cần bầu. Cụ thể: Có 9/10 Cấp uỷ Chi bộ nông thôn giới thiệu có số dư từ 10% - 15%; có 01 chi bộ không bầu Cấp uỷ mà chỉ bầu Bí thư và Phó Bí thư (Chi bộ Nam Phong), Có 1/4 chi bộ khối Trường học và Công an chỉ bầu Bí thư và Phó Bí thư mà không bầu chi uỷ viên. (Chi bộ Công an).

- Kết quả bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ:

+ Tổng số chi ủy viên được bầu: 40 đ/c Trong đó: (Số chi ủy viên mới 14 đ/c; 26 chi ủy viên tái cử)

+ Số bí thư chi bộ được bầu 14 (trong đó: bí thư tái cử 12 đ/c, bí thư mới 2 đồng chí)

+ Số phó bí thư được bầu: 14 (trong đó: phó bí thư tái cử 7 đ/c, phó bí thư mới 7 đ/c); số lượng phó bí thư dự kiến giới thiệu ứng cử bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 là 9 đ/c. (nếu có phó bí thư không được giới thiệu ứng cử thì phải nói rõ lý do). Có chi bộ thôn Bắc Sơn đồng chí Bí thư giới thiệu ứng cử trưởng Thôn nên đồng chí Phó Bí thư không giới thiệu ứng cử trưởng thôn (Ở đơn vị thôn Bắc Sơn).

+ Số chi bộ bầu thiếu chi ủy: Không

- Về chất lượng chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ. Đảm bảo theo Hướng dẫn và quy định cả chất lượng và đảm bảo về sức khoẻ...

- Trong quá trình đại hội có 2 Chi bộ bầu BCH Chi bộ lệch đề án nhân sự về đồng chí Chi uỷ viên là chi bộ Hà Phong và Chi bộ Tân Phong. Do có nhiều nguyên nhân, nhưng chính điều này cũng đã thể hiện tính dân chủ trong Đảng đã được phát huy rõ nét. Việc quan tâm đối với các đồng chí không đủ điều kiện tái cử cũng đã được các cấp ủy thực hiện chu đáo.

Đại hội Chi bộ nhiệm ký 2022-2025 đã được tiến hành trang nghiêm, đúng quy định, đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế; kết quả bầu cử cấp uỷ, bí thư, phó bí thư đều bầu 1 lượt, đủ số lượng và hầu hết đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao...
Tuy nhiên, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ này vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, như: công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành 1 số chi bô trình đại hội đang còn dài, dàn trải, chưa tập trung vào những mục tiêu trọng tâm, trọng điểm; việc thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện trình đại hội chưa nhiều, các ý kiến chủ yếu tham gia tập trung về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội…

Tại Hội nghị tổng kết đã thống nhất cao biểu dương chi bộ Trường Mầm Non Kỳ Phong đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Cá nhân đạt thành tích xuất sắc là đồng chí Hoàng Thị Hòa - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm Non.

Đồng chí Hoàng Thị Hòa - Bí thư chi bộ , Hiệu trưởng trường Mầm Non Kỳ Phong

C ủng tại hội nghị này, đồng chí Võ Tiến Sửu - PBT Đảng ủy, chủ tịch UBND xã đã triển khai kế hoạch bầu cử

Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Hoàng Thị Hòa - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm Non Kỳ Phong

Đồng thời hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử Trưởng thôn. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe hướng dẫn chi tiết các biểu mẫu và nghiệp vụ liên quan đến công tác bầu cử Trưởng thôn, các bước chuẩn bị để cuộc bầu cử Trưởng thôn diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Đ/c Phan Quang Vũ - P. trưởng phòng TC - KH huyện

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Quang Vũ - P. Trưởng phòng TC - KH huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công tốt đẹp công tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025; chuẩn bị tốt công tác hiệp thương nhân sự; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, đoàn viên, hội viên về công tác bầu cử. Đồng thời nhấn mạnh, tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhằm đảm bảo và phát huy đầy đủ quyền của Nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức, phẩm chất, có tâm huyết, đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để điều hành, thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư ở thôn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương.

Tác giả: Hằng Trần - CC VP-TK xã