Đảng bộ xã Kỳ Phong tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023"
loading...
21:38 13/04/2023

Chiều ngày 12 tháng 4 năm 2023, Đảng bộ xã Kỳ Phong tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023" và Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 21/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện Kỳ Anh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, đảm bảo an toàn về môi trường sinh thái trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

V ề dự và quán triệt chuyên đề có Đồng chí Trần Thành Nam, PBT Thường trực huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy, các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, Trưởng , phó các ban ngành đoàn thể cấp ; các đồng chí trong ban chi ủy , c án bộ , nhân viên 03 trường học trên địa bàn, cùng toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Đồng chí Trần Thành Nam - PBT Thường trực Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND Huyện - Báo cáo viên Tỉnh ủy giới thiệu, quán triệt những nội dung cốt lõi của chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó tập trung lý giải các câu hỏi lớn như: CNXH là gì? Các mô hình CNXH trên thế giới hiện nay; mô hình CNXH ở Việt Nam; Vì sao Việt Nam lại lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Những nội dung trong việc xây dựng CNXH ở Việt Nam; thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa và đặt ra vấn đề gì? Ý nghĩa, tầm quan trọng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Qua đó giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta về CNXH và con đường đi lên CNXH.

Đ/c Trần Thành Nam, PBT TT Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt nội dung
chuyên đề năm 2023

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên cấp ủy cần quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương về đạo đức cách mạng, xây dựng nhân cách, lối sống, ý thức được trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, quyết liệt trong hành động vì sự phát triển chung của xã nhà.

Củng tại Hội nghị này, đại biểu được nghe đồng chí Trần Hoàng Thuận - PBT Thường trực Đảng ủy xã triển khai nội dung Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 21/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện Kỳ Anh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, đảm bảo an toàn về môi trường sinh thái trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đ/c Trần Hoàng Thuận - PBT Thường trực Đảng ủy quán triệt Nghị quyết số 04

Việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo Đề án của Huyện là một trong những nội dung quan trọng xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại địa bàn xã Kỳ Phong.

Phân loại xử lý rác thải sinh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải trên địa bàn huyện nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Nâng cao nhận thức cho chính người thải rác thải ra môi trường, đặc biệt là thay đổi thói quen và nâng cao ý thức của người dân về việc phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng quy định coi phân loại rác tại nguồn là trách nhiệm và quyền lợi của từng người dân nhằm góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, xây dựng nếp sống văn minh.

Đ/c Nguyễn Thị Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã bế mạc Hội nghị

Bế mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Bí thư Đảng ủy yêu cầu cấp ủy chi bộ quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chuyên đề 2023 của tỉnh; sau khi quán triệt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thảo luận xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch với các nội dung trọng tâm, sát với thực tiễn; xác định các nhiệm vụ đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để thực hiện làm theo Bác; cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân, tập trung vào việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của năm 2022, xác định các nội dung nêu gương. Cấp ủy các cấp chú trọng tuyên truyền, nhân rộng và lan tỏa các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác, lựa chọn các tấm gương tiêu biểu để vinh danh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên.

Tin bài: Đ/c Trần Thị Hằng - Văn phòng Đảng ủy xã