Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc
loading...
11:05 16/11/2020

Chiều ngày 13 tháng 11 năm 2020, thôn Đông Thịnh tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Sau đây là một số hình ảnh đẹp: