Xây dựng Nông thôn mới 2019
loading...
16:27 18/02/2019

Với quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn vào tháng 6/2019, trong những ngày này, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động bà con nhân dân dồn sức hoàn thành các tiêu chí còn lại trong xây dựng NTM.

Các đồng chí chỉ đạo thôn về tận thôn cùng với bà con vận động chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp nhà ở gọn gàng:

Cải tạo vườn tạp - Thôn Hà Phong

Sắp xếp nhà ở gọn gàng - Thôn Hòa Bình
Tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang vườn hộ - sắp xếp nhà ở gọn gàng - Thôn Hòa Bình