Xã Kỳ Phong tổ chức tuyên truyền Giáo dục Pháp luật
loading...
09:10 29/10/2018

Ngày 26/10/2018 Xã Kỳ Phong tổ chức một cuộc tuyên truyền Giáo dục Pháp luật tại thôn Nam Phong( Thôn đặc thù) thôn 135

Ngày 26/10/2018 Xã Kỳ Phong tổ chức một cuộc tuyên truyền Giáo dục Pháp luật tại thôn Nam Phong. Tham dự cuộc tuyên truyền có đồng chí Nguyễn Văn Sâm công chức tư pháp hộ tịch xã Kỳ Phong chủ trì, ngoài ra có một số trưởng phó các đoàn thể xã.

Nội dung tuyên truyền thứ nhất là phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hành chính giao dịch của người dân.

Nội dung tuyên truyền thứ 2 là tuyên truyền phổ biến luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007: Phòng người bạo lực gia đình, bảo vệ,hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, trách nhiệm của cá nhân gia đình trong phòng chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống bạo lực gia đình.

Đồng chí Nguyễn Văn Sâm - Công chức Tư pháp hộ tịch