Toàn dân một lòng quyết tâm Xây dựng nông thôn mới
loading...
19:52 03/03/2019

Thực hiện thông báo số 3/TB-BCĐ của Đảng ủy xã Kỳ Phong ngày 20/02/2019 về việc thống nhất chọn ngày thứ 7 làm ngày xây dựng Nông thôn mới hàng tuần. Với tinh thần quyết tâm mãnh liệt, toàn dân một lòng Xây dựng nông thôn mới

Sau đây là một số hình ảnh sáng thứ 7 ngày 02 tháng 3 năm 2019:

Học sinh, phụ huynh và thầy cô trường Tiểu học Kỳ Phong

Học sinh, phụ huynh, thầy cô trường Tiểu học Kỳ Phong trồng hoa khuôn viên khu thể thao xã

Công an huyện, huyện đoàn Kỳ Anh trồng cây xanh đường vào Đền Lê Thát

Thôn Hà Phong

Thôn Tân Phong

Thôn Tuần Tượng

Thôn Hòa Bình

Thôn Đông Thịnh cải tạo vườn tạp

Thôn Bắc Sơn

Thôn Đông Sơn cải tạo vườn tạp

Thôn Đông Sơn vận động bà con xây hố phân

Thôn Nam Phong thuê máy đào trồng cây khuôn viên khu thể thao thôn

Tác giả: Tổng biên tập