Tiếp tục ra quân xây dựng nông thôn mới
loading...
16:07 01/10/2018

Thực hiện thông báo số 03-TB/ĐCT ngày 25/9/2018 của Đoàn công tác theo Quyết định 34 - QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 25/9/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khối dân vận, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.
 1. Thôn Hà Phong: Đổ đất lề các tuyến đường trục thôn. Chỉnh trang sân vận động của thôn.
 2. Thôn Thượng Phong: Chỉnh trang hội quán thôn. Chỉnh trang tuyến đường mẫu
 3. Thôn Trung Phong: Chỉnh trang hội quán thôn, trồng cây xanh
 4. Thôn Nam Phong: Đắp lề đường trục thôn. Chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn. Chỉnh trang vườn hộ trồng cây xanh
 5. Thôn Bắc Sơn: Chỉnh trang vườn hộ. Trồng hàng rào xanh.
 6. Thôn Đông Sơn: Chỉnh trang vườn hộ. Trồng hàng rào xanh
 7. Thôn Đông Thịnh: Chỉnh trang hội quán thôn, vườn hộ, nhà ở dân cư.
 8. Thôn Tuần Tượng: Chỉnh trang hội quán thôn. Đổ đất lề các tuyến đường trục thôn dài 900m. Đóng mốc giải tỏa mặt bằng tuyến Dũng Hạnh đến nhà ông Trung Hương dài 291m
 9. Thôn Hòa Bình: Chỉnh trang vườn hộ, nhà ở dân cư
 10. Thôn Tân Phong: Đổ lề các tuyến đường trục thôn. Trồng hoa và cây cảnh tuyến quốc lộ 1A đến nhà chị Mính – Ông Tiệp
 11. Sau đây là một số hình ảnh đẹp trong ngày ra quân xây dựng nông thôn mới:
  Công an huyện tham gia cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới