Tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường trong khu dân cư, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn.
loading...
17:54 12/03/2019

Thực hiện công văn số 410/STMT-CCTM ngày 21/2/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND xã phối hợp với Sở khoa học và công nghệ tổ chức tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường trong khu dân cư và hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày 12/3/2019 vào lúc 13 giờ 30 phút tại Hội trường UBND xã với 150 người tham gia tập huấn, thành phần gồm có cán bộ công chức xã, trưởng phó các đoàn thể, bí thư , thôn trưởng, thôn phó các thôn và trưởng các tổ liên gia .và những hộ dân được mời.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Buổi tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn của Chi cục bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ tỉnh; cảm ơn các đồng chí trong đoàn công tác theo QĐ 979 của BTV huyện ủy đã tham gia cùng nhân dân xã Kỳ Phong.

Tác giả: Tổng biên tập