Phát động toàn dân ra quân xây dựng Nông thôn mới
loading...
15:56 27/02/2020

Thực hiện thông báo số 01 ngày 06/02/2020 Về việc phát động toàn dân ra quân xây dựng nông thôn mới ngày 09/02/2020.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành chỉ tiêu , kế hoạch xây dựng Nông thôn mới trong năm 2020, tập trung chỉ đao xây dựng 4 khu dân mẫu , thôn Hà Phong, Tân Phong, Bắc Sơn thôn Đông Sơn , mỗi đơn vị thôn xóm xây dựng ít nhất 8-10 vườn mẩu , 100 % thôn , xóm trên địa bàn toàn hoàn thành tuyến đường mẫu ,cụm dân mẫu kết hợp tổ chức cuộc thi vườn mẫu , khu dân nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả cao . Xây dựng cảnh quan môi trường thôn xóm xanh , sạch , đẹp . Riêng các tổ chức đoàn thể của gắn với chức năng , nhiệm vụ đẩy mạnh các phong trào chỉnh trang nhà dân cư, “ 5 không , 3 sạch ”, xây dựng các tuyến đường mẫu , an ninh trật tự hội , xây dựng vườn mẫu , chỉnh trang vườn hộ , hệ thống đường điện thắp sáng làng quê , vườn ươm , trồng hàng rào xanh

Sau đây là một số hình ảnh ngày ra quân:

Thôn Hà Phong cải tạo vườn hoang
Thôn Tân Phong - chỉnh trang sân bóng thôn
Thôn Bắc Sơn tháo dỡ công trình phụ