Phấn đấu đạt chuẩn KDC mẫu thôn Đông Thịnh vào tháng 11/2020
loading...
19:33 21/11/2020

Toàn nhân dân thôn Đông Thịnh vào cuộc xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn KDC mẫu vào tháng 11/2020.

Một số hình ảnh đẹp xây dựng tại thôn: