Lễ phát động " Toàn xã chung sức xây dựng nông thôn mới và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần 2022"
loading...
09:47 08/02/2022

Sáng ngày 06/02/2022 xã Kỳ Phong tổ chức lễ phát động " Toàn xã chung sức xây dựng nông thôn mới và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần 2022" tại Thôn Tân Phong

Về tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, toàn thể cán bộ, công chức cấp xã; các đồng chí Bí thư chi bộ, thôn trưởng; trưởng chi hội các chi hội 10 thôn và nhân dân thôn Tân Phong.

Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 nhằm tuyên truyền giáo dục, mục đích ý nghĩa của cây xanh, gắn với vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển rừng, gắn trồng rừng với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đ/c Nguyễn Thị Phúc - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đọc bài diễn văn phát động

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự chung sức, đồng lòng, chủ động, tự giác thực hiện của người dân; huyện Kỳ Anh chúng ta nói chung và xã Kỳ Phong nói riêng đã đạt được thành quả lớn, thay đổi rõ nét nông thôn với nhiều dấu ấn, các chỉ tiêu về nông thôn mới; huyện Kỳ Anh đã có 20/20 xã đạt chuẩn NTM( đạt 100%), có 107/154 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu( 69,5%), 4 xã( Kỳ Châu, Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Giang) đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Xã Kỳ Phong đạt chuẩn NTM năm 2020, có 6/10 thôn đạt Khu dân cư NTM kiểu mẫu Hà Phong, Đông Sơn, Bắc Sơn, Đông Thịnh, Hòa Bình, Tuần Tượng. Những thành quả, kết quả đạt được trong thời gian qua, đã khẳng định: sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy và chính quyền, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ và Nhân dân toàn xã; kết quả đó có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đầy trách nhiệm của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xã theo Quyết định 289, sự đồng hành của các đơn vị đỡ đầu và chúng ta tin tưởng rằng năm 2022 xã Kỳ Phong quyết tâm hoàn thành cơ bản các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phấn đấu đạt thêm 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu: Tân Phong, Thượng Phong, Nam Phong

Bên cạnh những thành tích đạt được vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, năm 2022 triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội . Lĩnh vực nông nghiệp, mô hình phát triển sản xuất chưa nhiều chăn nuôi như tình hình dịch bệnh, sâu bệnh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế,...; hệ thống giao thông tuy đạt chuẩn nhưng mặt đường nhiều nơi xuống cấp, chưa đẹp; tiêu chí môi trường chưa bền vững; đến nay, chưa có hệ thống nước sạch sinh hoạt cung cấp cho nhân dân.

Để hưởng ứng Lễ phát động xây dựng NTM và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp xuân Nhâm dần năm 2022,  thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, tôi chính thức phát động phong trào thi đua xây dựng NTM, với chủ đề Nhân dân và cán bộ xã Kỳ Phong đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực lớn phấn đấu ho àn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022 , Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Phong quyết tâm thực hiện các nội dung sau:

1. Tập trung sản xuất nông nghiệp năm 2022, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM giai đoạn 202102025 và những năm tiếp theo. Phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế, cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu theo hướng sản xuất hàng hóa; hoàn thành việc xây dựng sảm phẩm OCOP 2022,... nhằm nâng cao đời sống nhân dân;

2. Trên cơ sở kế hoạch đường găng 2022, các thôn triển khai ngay các nội dung công việc ở thôn mình đã đăng ký thực hiện, 6 thôn đã đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu tập trung nâng cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu bền vững; 4 thôn còn lại quyết tâm cơ bản hoàn thành 3 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào 6 tháng đầu năm 2022, thôn Trung Phong quyết tâm xây dựng đạt thôn văn hóa và hoàn thành từ 8 tiêu chí trở lên ( trong đó yêu cầu 3 tiêu chí cứng gồm: V ườn hộ và công trình chăn nuôi, Hàng rào xanh, V sinh môi trường) đạt chuẩn.

3. Rà soát, cung cố, nâng cấp các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, xây dựng đường găng, khung kế hoạch chi tiết thực hiện NTM nâng cao, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường Mầm Non, phấn đấu xây dựng trường Mầm Non đạt chuẩn Quốc gia; trường Tiểu học giữ vững đạt chuẩn mức độ 2, trường THCS giữ vững đạt chuẩn Quốc gia

4. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và các tổ chức, đoàn thể. Hoàn thành các công trình, phần việc đã đăng ký thực hiện, các mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội, vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Kỳ Phong ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Thi đua Khen thưởng xã tôi kêu gọi tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, đoàn thể chính trị, xã hội, các ban, ngành, các thôn, các tổ chức kinh tế và toàn thể nhân dân toàn xã, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bằng những hành động cụ thể, với tinh thần, quyết tâm cao nhất thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu từng bước cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Hội đồng

Thi đua Khen thưởng xã tôi kêu gọi tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, đoàn thể chính trị, xã hội, các ban, ngành, các thôn, các tổ chức kinh tế và toàn thể nhân dân toàn xã, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bằng những hành động cụ thể, với tinh thần, quyết tâm cao nhất thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu từng bước cơ bản

hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022

Tác giả: Tổng biên tập

.