Xã Kỳ Phong và tiềm năng cơ hội phát triển
loading...
10:31 30/06/2020

Kỳ Phong là xã miền núi, nằm ở phía  Bắc của huyện Kỳ Anh, phía Bắc giáp xã Kỳ Bắc, phía Nam giáp Kỳ Trung, Kỳ Tây, phía Tây giáp xã Cẩm Minh Huyện Cẩm Xuyên, phía  Đông giáp xã  Kỳ Tiến. Nhân dân chủ yếu nghề sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ với tổng 2388 hộ, 7802 nhân khẩu với 3455 lao động trong độ tuổi, dân cư được phân bố thành 10 thôn, có 13 chi bộ, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 34,05 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 là 4,96% ( theo tiêu chí NTM), hộ cận nghèo 11,39%.

Đến thời điểm hiện nay theo đánh giá của Ban chỉ đạo NTM huyện, Kỳ Phong đạt 16/20 tiêu chí: Gồm tiêu chí Quy hoạch; Giao thông;Thủy lợi; Điện; Cở sở vật chất văn hóa;Thông tin và truyền thông; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Tổ chức sản xuất; Lao động có việc làm; Giáo dục và đào tạo; Y tế; Văn hóa; Quốc phòng và an ninh.

- 4 tiêu chí chưa đạt: Gồm tiêu chí ; Trường học; Môi trường và an toàn thực phẩm; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

1.  Lĩnh vực kinh tế:

1.1. Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo quyết liệt:

- Thực hiện Kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2020, tổng diện tích gieo cấy lúa trên toàn xã 850 ha đạt 100% kế hoạch. Năng suất lúa vụ Xuân đạt 52,16 tạ/ha, sản lượng 23.995tấn; Lạc 76/76 ha, đạt 100% KH, năng suất ước tính 24 tạ/ha, sản lượng 1824 tấn, sắn 60ha, năng suất ước đạt 20 tạ/ha; khoai lang 07/8ha KH, năng suất ước đạt 65tạ/ha. Ngô 10 ha năng suất ước đạt 20tạ/ha sản lượng 200 tấn. Tỷ lệ sử dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp như sử dụng máy làm đất đạt 100%, máy gặt đập liên hợp đạt 100%; Chỉ đạo hoàn thành sản xuất vụ Hè thu 345/345ha lúa, đạt 100% KH.

Chăn nuôi: Tổng đàn gia cầm hiện có 22.600 con. Đàn trâu, bò 556 con, đàn lợn 9000 con. Hoàn thành triển khai tiêm phòng đợt 1/2020 tiêm được 400/556 con trâu, bò đạt đạt 71,9%; Đàn chó 660/700 con đạt 94,2%.

Về Lâm Nghiệp: - Tổng kết công tác PCCC Rừng năm 2019 và triển khai công tác PCCC Rừng năm 2020. Xây dựng phương án PCCC Rừng của từng hộ dân và ký cam kết PCCC Rừng của các hộ dân. Cấp phát 170 cây bóng mát cho các thôn, trường trồng tại các tuyến đường. Xây dựng lịch trực PCCC Rừng trong  tháng 5, 6,7 cao điểm nắng nóng. Phối hợp với đoàn thanh niên gắn các biển “ Cấm lửa” tại các cửa rừng trên địa bàn xã. Trong 6 tháng đầu năm đã xẩy ra 01 vụ cháy rừng trên 01ha của vườn hộ..

1.2. Xây dựng nông thôn mới:

Trong 6 tháng đầu năm 2020 công tác xây dựng NTM đã được quan tâm, nhất là những tháng gần đây Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã phát động tháng cao điểm trong toàn xã, chú trọng tập trung chỉ đạo xây dựng 4 thôn làm Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đó là Thôn Hà Phong, thôn Tân Phong, thôn Bắc Sơn và thôn Đông Sơn. Thực hiện sau lễ phát động toàn dân ra quân xây dựng NTM đầu năm đã trồng 280 cây bóng mát tại các tuyến đường và khuôn viên UBND xã. Trồng mới 5.810m hàng rào xanh tại các thôn Hà Phong, Thượng Phong, Tân Phong, Nam Phong, Bắc Sơn, Hòa Bình. Thôn Hà Phong trồng 1.800 cây phi lao làm hàng rào xanh quanh khuôn viên khu thể thao thôn. Thôn Đông Sơn trồng 30 chậu hoa Mai vạn phúc. Công tác vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp được thực hiện thường xuyên, 10/10 thôn phát động toàn dân ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên nhà văn hóa, điểm công cộng và duy trì ngày thứ 7 ngày nông thôn mới. Chủ động tuyên truyền và di dời các công trình phụ chưa đảm bảo, xây dựng 35 hố phân (đến thời điểm 416), xây dựng 35 hố rác (thời điểm 173).

Tổ chức tự rà soát, kiểm tra hồ sơ các tiêu chí, tiểu tiêu chí nông thôn mới theo QĐ 05 và văn bản số 312 của huyện.

1.3. Thực hiện quy hoạch, giao thông, đầu tư xây dựng:

- Hoàn thành điều chỉnh tổng thể XDNTM được huyện phê duyệt 4 nghĩa trang (Cồn Đá, Chủ Tùng, Cồn Nậy - Cồn dài); cụm vùng lẻ trường Mầm Non vùng Sơn Phong đã có quyết định  phê duyệt của UBND Tỉnh.

Hoàn thành công trình khu vui chơi thể thao dành cho người già và trẻ em đã đi vào sử dụng. Nghiệm thu công trình nhà vệ sinh trường Tiểu học, chỉnh trang 02 hội trường và nhà làm việc khối Đảng - MTTQ và các đoàn thể; Làm mới đường bê tông dài 134 mét ở thôn Tuần Tượng, rãnh thoát nước dài 1249 mét, kênh mương nội đồng 325 mét. Triển khai thi công công trình nhà vệ sinh học sinh trường TH cơ sở Phong Bắc.

Tiếp nhận 142.1 tấn  xin măng cung ứng cho thôn Hà Phong 13 tấn, Tuần Tượng 29.6 (Trong đó 7 tấn trả nợ) Hòa Bình 23, Đông Thịnh 32.5 tấn, Nam Phong 20 tấn, Bắc Sơn 20.5 tấn, Đông Sơn 3.5 tấn

1.5. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường

- Tiếp nhận và giải quyết các giao dịch về đất : Tiếp nhận và hoàn thành 132 hồ sơ, trong đó cấp đổi 67 hồ sơ, chỉnh lý biến động 39 hồ sơ, thừa kế chuyển nhượng 26 hồ sơ. Bước đầu đã hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng tư vấn xã ký duyệt 153 hồ sơ.

- Thực hiện việc công nhận đất ở cho các thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980: Tổng số hộ có nhu cầu kê khai: 519 hộ, hội đồng tư vấn đất đai xã đã họp xét đạt 244 hồ sơ, trong đó đã hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng tư vấn xã ký duyệt 153 hồ sơ, trình huyện thẩm định 44 hồ sơ, kết quả hoàn thành 15 hồ sơ.

1.7. Thu chi ngân sách:

- Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 7.131.546.000đồng/8.000.0000.000đ   đạt 89%  Kế hoạch

Trong đó : + Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 3.875.000.000đồng; thu bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên: 2.434.500.000đồng; thu chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020: 658.100.000đồng; thu ngân sách trên địa bàn: 163.946.632 đồng.

- Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm  6.721.096.000đồng.

Trong đó : Chi đầu tư XDCB: 2.257.227.000đồng; Chi thường xuyên: 4.463.869.000 đồng.

Thu ngân sách chủ yếu từ nguồn xã hưởng 100%, thu bổ sung cấp trên, việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng Luật ngân sách Nhà nước, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất khác.

2. Lĩnh vực văn hóa xã hội:

2.1. Công tác tuyên truyền, Văn nghệ - TDTT:

Tổ chức tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, nhà nước, xây dựng nông thôn mới, công tác sản xuất vụ Xuân, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch covid-19, tuyên truyền Đại hội bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác PCCCR trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn. Tổng số lượt trên hệ thống đài truyền thanh của xã 116 lượt, các thôn 252 lượt. Treo 39 băng rôn, 38 khẩu hiệu, 48 áp phích, viết mới 08 lượt các biển tường. Tỷ lệ treo cờ Đảng cờ tổ quốc ở các hộ dân trong các ngày lễ tết đạt 87%.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí tạo không khí sôi nổi, thiết thực đảm bảo vui tươi lành mạnh: Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 01 giải bóng chuyền CCB; 01 giải bóng đá nam TN và có 10/10 thôn tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhân dịp các ngày lễ và dịp lễ Tết.

2.2. Công tác chính sách:

Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách và người có công; cụ thể 141 suất quà liệt sỹ, 26 đối tượng đặc biệt khó khăn trong dịp tết, quà chúc thọ, mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi đến trên 100 tuổi, hỗ trợ thu nhập cho hộ nghèo thuộc các đối tượng chính sách BTXH cho 63 đối tượng, 277 đối tượng TB, BB, gia đình chính sách, các hộ bị ảnh hưởng của dịch Covid -19. Hoàn thành 7 bộ hồ sơ hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 151 ngày 17 tháng 7 năm 2019 của HĐND tĩnh đã được UBND huyện phê duyệt

Hoàn thành phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo và cận nghèo cuối năm 2019; hộ nghèo từ 7,29% xuống còn 6,21% (149 hộ), cận nghèo giảm từ 6,37% xuống còn 4,05% (97 hộ).

2.3. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo; Công tác dạy và học ở các trường học trên địa bàn chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu dạy và hoc và đạt nhiều kết quả cao. Cơ sở vật chất được quan tâm, thực hiện tốt công tác xã hội hóa huy động nguồn lực từ phụ huynh mua sắm sở sở vật chất và thiết bị dạy học. Nghiệm thu và đi vào sử dụng công trình nhà học 2 tầng 14 phòng tại trường Tiểu học, đưa học sinh cụm lẻ tại Hà Phong về điểm trường chính, nâng cấp cải tạo khuôn viên sân trường các trường học.

2.4.Y tế, dân số KHHGĐ : Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được quan tâm. Trạm y tế đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Công tác trực, theo dõi chăm sóc ngư­ời bệnh tại trạm có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Số lượt khám tại Trạm y tế 2.248 lượt người, trong đó y học cổ truyền 602 lượt, trẻ em dưới 15 tuổi 510 lượt, điều trị nội trú trú 8 lượt người , chuyển tuyến trên 6 lượt, bảo hiểm y tế 865 lượt. Tiêm chủng mở rộng đạt 95%, tiêm vaxin uốn ván cho phụ nữ có thai đạt 96%. Vận động nhân dân tham gia BHYT đạt 70%.

3. Công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương, An ninh trật tự an toàn xã hội , Tư pháp- HT

* Quân sự: Thực hiện Kế hoạch Của Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh về việc sơ khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã xây dựng kế hoạch, rà soát công dân trong độ tuổi sơ khám tuyển tại xã và đưa công dân vào huyện khám tuyển đạt kết quả cao; cụ thể trong năm có 09 công dân lên đường nhập ngũ và có 03 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Tham gia huấn luyện điều lệnh phục vụ lễ ra quân huấn luyện tại huyện gồm 10 đồng chí với thời gian huấn luyện 10 ngày; huấn luyện dân quân năm thứ nhất cho 18đ/c.

Thực hiện công tác hậu phương quân đội theo Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả sau khi xét tổng hồ sơ toàn xã đến thời điểm xét có 562 hồ sơ. Đến thời điểm hiện nay không còn hồ sơ tồn đọng tại xã, 504 đối tượng đã được nhận chế độ còn 58 đối tượng đang chờ cấp trên giải quyết.

* An ninh trật tự: Tình hình an ninh trật tự cơ bản được ổn định, không có các tệ nạn xã hội và điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm có 01 vụ gây rối trật tự tại thôn Hà Phong, trộm cắp tài sản công dân 01 vụ tại thôn Đông Sơn. Thực hiện kế hoạch của cấp trên, Ban Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo công tác an ninh trật, an toàn xã hội, tuần tra, kiểm tra, rà soát vận động người dân thực hiện việc giao nộp các loại vũ khí, cụ thể thu được 04 xung kích điện, 03 dao, rạ các loại.

* Tư pháp – HT: Đăng ký khai sinh 96 trường hợp, trong đó đăng ký mới 63, đăng ký lại 33; đăng ký kết hôn 40, đăng ký khai tử 18. Chứng thực bản sao từ bản chính 3360 bản; hợp đồng giao dịch, chữ ký 245 trường hợp.

4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo:

Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 02 cuộc tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND - UBND xã theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy chế 657 của Tỉnh ủy. Tiếp nhận 06 ý kiến phản ánh trực tiếp của công dân và đã giải quyết xong.

Tập trung giải quyết 05 đơn thư phản ánh của công dân, trong đó đã giải quyết 05 và có thông báo kết luận 03 đơn, 01 đơn chuyển huyện, 01 đơn đã giải quyết lần 1.

5. Công tác cải cách hành chính:

Từng bước công tác cải cách hành chính đi vào nề nếp, kỷ cương, cơ sở hạ tầng được quan tâm mua sắm, đầu từ; ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành, quản lý thực hiện nhiệm vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới...