Thông báo : 40/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 40/TB-UBND
Trích yếu Lịch nghiệm thu mô hình, hố lắng nước thải sinh hoạt đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
Ngày ban hành 07/06/2022
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Văn Yên
Chức vụ PCT UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Phong
Đính kèm