Thông báo : 79/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 79/TB-UBND
Trích yếu Về việc cho phép hoạt động một số dịch vụ trở lại
Ngày ban hành 13/12/2021
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Đình Chiến
Chức vụ PCT UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Phong
Đính kèm