Thông báo : 35/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 35/TB-UBND
Trích yếu V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tiến Sửu
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành
Đính kèm