Thông báo : 33/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 33/TB-UBND
Trích yếu Về việc điều chỉnh và bổ sung các thành viên tại Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 18/4/2022
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tiến Sửu
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong
Đính kèm