Thông báo : 09/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 09/TB-UBND
Trích yếu Về việc quản lý đàn trâu bò làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
Ngày ban hành 11/02/2022
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Văn Yên
Chức vụ PCT UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Phong
Đính kèm