Thông báo : 03/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 03/TB-UBND
Trích yếu Về việc quản lý, tiếp tục thực hiện ký hợp đồng thuê ki ốt tại Chợ Voi – Kỳ Phong
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Văn Yên
Chức vụ PCT UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Phong
Đính kèm