Thông báo : 02/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 02/TB-UBND
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 51/2021
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Văn Yên
Chức vụ PCT UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Phong
Đính kèm