Thông báo : : 01/TB - UBND
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu : 01/TB - UBND
Trích yếu Về việc rà soát xây dựng mô hình Tập trung, tích tụ ruộng đất dồn điền đổi thửa thực hiện trong năm 2022
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Văn Yên
Chức vụ PCT UBND xã
Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Phong
Đính kèm