Thông báo : 01/CV- BCĐ
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 01/CV- BCĐ
Trích yếu V/v tăng cường rà soát người từ vùng dịch có nguy cơ để phòng, chống dịch covid-19
Ngày ban hành 24/12/2021
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tiến Sửu
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong
Đính kèm