Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
44/TB-UBND Về việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
10-TB/BCĐ Thông báo về việc phát động '60 ngày cao điểm" ra quân xây dựng nông thôn mới (25/4/2020- 25/6/2020)
07/TB-UBND Phân công nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2020
06-TB/BCĐ Phân công nhiệm vụ Trưởng, phó đoàn thể và các thành viên ban chỉ đạo phụ trách chỉ đạo và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 2020
09-UBND/NTM Về việc tăng cường công tác chỉ đạo các hộ sắp xếp nhà cửa, chỉnh trang vườn hộ trong thời gian chống dịch Covid-19
28/TB-UBND Về việc quản lý điều hành máy gặt đập liên hoàn trong mùa thu hoạch lúa vụ Xuân 2020 trên địa bàn xã Kỳ Phong
19/TB-UBND Về việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân 2020
02-TB/BCĐ Về việc tổ chức rà soát, đánh giá kết quả xây dựng Nông thôn mới năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 tại các thôn
01-TB/BCĐ Phát động toàn dân ra quân xây dựng Nông thôn mới đầu năm 2020
05/TB-UBND Thông báo về việc phòng, chống dích bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
13-TB/BCĐ Về việc chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong Xây dựng Nông thôn mới
11-TB/BCĐ Về việc chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới phục vụ công tác thẩm định của Huyện vào ngày 27/5/2019
10-TB/BCĐ Về việc chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới vào thứ 7 ngày 20/4/2019
07-TB/BCĐ Kết luận của Ban chi đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quý 1/2019 họp ngày 30/3/2019
73/TB-UBND Về việc quản lý máy gặt đập liên hoàn trong thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2018 trên địa bàn xã Kỳ Phong
69/TB-UBND Về việc lấy đất đắp lề và nền các tuyến đường GTNT và các trục chính đường giao thông nội đồng