Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
12/TB-UBND Về việc tổ chức rà soát các hộ dân đăng ký xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn xã
02/TB-UBBC Về việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Kỳ Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
10/TB-UBND Hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân năm 2021
09/TB-UBND Triển khai các biện pháp phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò năm 2021
08/TB-UBND Thông báo về việc tăng cường công tác phòng chống, dịch bệnh cho gia súc gia cầm cuối năm 2020
20-TB/ĐU Thông báo kết quả phân loại đối với đảng viên, cán bộ công chức năm 2020
93/TB-UBND Thông báo về việc phát động toàn dân ra quân diệt chuột
92/TB-UBND Khuyến cáo không sử dụng thuốc trừ cỏ lá trong khu dân cư
79/TB-UBND Về việc ứng phó với cơn bão số 13
76/TB-UBND Thông báo về việc cấm phun thuốc cỏ
20/TB-NTM Về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới và khắc phục sau mưa lũ
20/TB-NTM Về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới và khắc phục sau mưa lũ
08/TB-CAX Về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
71/TB-UBND Thông báo khẩn cấp về cơn bão số 8
17-TB/KL Thông báo kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy
67/TB-UBND Về việc triển khai tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.
14-TBKL/ĐU Thông báo kết luận của Ban thương vụ Đảng ủy ngày 14/9/2020
62/TB-UBND Thông báo phân công nhiệm vụ cho thành viên trong tổ điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2020
10-TBKL/BTV Thông báo của Ban thường vụ Đảng ủy ngày 24/8/2020
08-TBKL/ĐU Thông báo kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy ngày 17/8/2020
06-TBKL/ĐU Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy ngày 10/8/2020
53/TB-UBND Về việc giao nộp và khắc phục " Tấm lưới chống lóa" trên Quốc lộ 1A qua xã Kỳ Phong
52/TB-UBND Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ Bảo hiểm nông nghiệp của Chính phủ
15-TB/BCĐ Thông báo phân công nhiệm vụ Trưởng, phó và các thành viên Ban chỉ đạo hoàn thành chỉ đạo và thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới năm 2020
49/TB-UBND Về việc chăm bón và phòng trừ sâu bệnh lúa Hè Thu 2020