Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai công tác phòng chống dịch Covid -19
loading...
09:29 29/01/2021

Sáng ngày 29/01/2021 BCĐ PC dịch Covid-19 tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn 04-CV/BCĐ của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 Tỉnh ngày 28/01/2021 về việc thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 trước diễn biến mới. BCĐ PC Dịch Covid -19 xã Kỳ Phong tổ chức họp quán triệt và triển khai thực hiện theo CV 04.

Thành phần tham gia: Đảng ủy - HĐND- UBND- UBMTTQ- trưởng phó đoàn thể cấp xã;

Bí thư chi bộ, thôn trưởng, y tế thôn bản của 10 thôn trên địa bàn

Hiệu trưởng 3 trường đóng trên địa bàn

Sau đây là một số hình ảnh sáng nay:

Tác giả: Tổng biên tập