Quyết định

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
15 /QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023
113/QĐ-UBND Thành lập Tổ tiếp công dân, Tổ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX
112/QĐ-UBND Về việc công nhận Tuyên truyền viên pháp luật xã Kỳ Phong
111/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
104/QĐ-UBND Về việc chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong
103/QĐ-UBND Về việc chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong
102/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT Công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong
101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT Công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong
100/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo KTKT xây dựng Công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong
99/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo KTKT xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong
98/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong
94/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân
93/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn xã Kỳ Phong
83/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã (Ban Chỉ đạo 138 xã)
86/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả chỉ địnhthầugói thầu 01.QH-Khảo sát, lập quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu dân cưvùng ThặngLặng, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
91/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khảo sát, lập Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu dân cư vùng Thặng Lặng, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
84/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới năm 2022
89/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập Quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất khu dân cư vùng Cựa Xã, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
76/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá công tác CCHC năm 2022
88/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Lập nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu dân cư vùng Cựa Xã, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
86/QĐ-UBND V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo Ban An toàn giao thông xã Kỳ Phong
87/QĐ-UBND V/v điều động lực lượng hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ công trình vi phạm hướng tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong
82/QĐ-UBND Việc việc thành lập đội tuyển bóng đá nhi đồng xã Kỳ Phong tham gia thi đấu giải tại huyện năm 2022
81/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu lập nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu dân cư vùng Thặng Lặng, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
78/QĐ- UBND Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Kỳ Phong