Liên hệ Ban thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Phong
loading...
20:45 23/09/2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

1

Nguyễn Thị Phúc

BT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

036.231.5318

2

Trần Hoàng Thuận

Phó BT Thường trực Đảng ủy

0977.810.988

3

Võ Tiến Sửu

Chủ tịch UBND xã

0978.263.788

4

Nguyễn Hải Thành

PCT HĐND xã

0966.207.776