Liên hệ Ban thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Phong
loading...
20:45 23/09/2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

1

Lâm Anh Đức

Bí thư Đảng ủy

0968.089.678

2

Nguyễn Thị Phúc

Phó BT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

036.231.5318

3

Trần Hoàng Thuận

Phó Chủ tịch HĐND xã

0978.263.788

4

Võ Tiến Sửu

Chủ tịch UBND xã

0982.976.267

5

Nguyễn Văn Yên

Phó chủ tịch UBND xã

0973.055.682

6

Nguyễn Hải Thành

Chủ tịch UB MTTQ xã

0977.810.988