Thôn Hòa Bình đạt chuẩn Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu
loading...
09:19 28/07/2021

Thôn Hòa Bình nằm ở trung tâm xã Kỳ Phong có dân số 239 hộ, với 875 nhân khẩu. Chi bộ hiện có 41 đảng viên,  thu nhập bình quân 41,4 triệu /người/ năm Đây cũng là thôn có bề dày truyền thống cách mạng và văn hóa; nhân dân đoàn kết, năng động trong phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, đi đầu trong các phong trào thi đua.  Năm 2021 thôn Hòa Bình được Đảng ủy, UBND xã Kỳ Phong chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Để sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu,  Chi bộ Hòa Bình đã chủ động xây dựng nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể một cách khoa học, thiết thực, đồng thời tiến hành rà soát và đánh giá tổng thể để xây dựng kế hoạch,  lộ trình  thực hiện

Với sự vào cuộc quyết liệt của nhân dân trong  6 tháng đầu năm 2021 thôn đã tổ chức thực hiện chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ; vườn hộ, công trình chăn nuôi  đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng bổ sung hàng rào xanh trên các tuyến đường, xây dựng được  hố xử lý rác sinh hoạt, hố xử lý nước thải sinh hoạt, tổ chức phân loại và xử lý rác thải đảm bảo quy định, an ninh trật tự đảm bảo; không có vụ việc hình sự xảy ra, Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội trong năm. Nhân dân chấp hành tốt pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương và các quy định khác do thôn đề ra.

Với kết quả đã đạt được, sáng ngày 27/7/2021 thôn đã được đoàn đánh giá, thẩm định của tỉnh đánh giá và công nhận khu dân cư Hòa Bình, xã Kỳ Phong đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021./.

Tác giả:  Nguyễn Hải Thành- PCT HĐND xã