Kết quả xây dựng Nông thôn mới
RSS

Sau khi Lễ phát động thi đua 60 ngày cao điểm xây dựng Nông thôn mới, 10/10 thôn hưởng ứng phong trào thi đua rõ rệt.

Ngày 8/12/2020 thôn Đông Thịnh được Tỉnh công nhận Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết quả xây dựng Nông thôn mới năm 2020

Kết quả thực hiện Chương trình Nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG THÁNG 8, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 9/2019