Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và an toàn giao thông
loading...
16:54 17/01/2022