Hội Nông dân xã Kỳ Phong đánh giá hiệu quả của các mô hình kinh tế trong thời gian qua và hướng dẫn các mô hình phát triển sản xuất Năm 2022
loading...
16:43 17/05/2022

Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2022, Trong Qúy I/2022 Ban thường vụ Hội nông dân xã Kỳ Phong, phối hợp các Chi hội Nông dân tổ chức đi đánh giá hiệu quả các mô hình trong thời gian qua và khảo sát, hướng dẫn 10/10 thôn trong toàn xã về đăng ký xây dựng vườn mẫu và các mô hình phát triển kinh tế năm 2022.
Mô hình chăn nuôi bò 3B của hộ Nguyễn Văn Tịnh thôn Thượng Phong

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Hội nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, đồng thời thu hút các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 51/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2025, Nghị quyết 105/NQ-HĐND ngày 05/01/2021 của HĐND huyện Kỳ Anh về việc thông qua một số chính sách thực hiện Đề án khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023.

Mô hình trồng cây ăn quả
Mô hình nuôi ong tại thôn Thượng Phong
Và rất nhiều mô hình trồng cây ăn quả có hiệu quả trên địa bàn xã

Đầu năm 2022, toàn xã có 4 mô hình đăng ký nuôi ong quy mô trên 10 tổ/hộ, 5 mô hình chăn nuôi bò vỗ béo 3B, trâu,bò thịt, 1 mô hình nuôi vịt thương phẩm; 1 mô hình trồng cây ăn quả diện tích trên 0,3 ha và 20 vườn mẫu.

Trong thời gian tới, Ban thường vụ Hội sẽ tập trung kiểm tra đôn đốc, bổ sung hoàn thiện các các tiêu chí đưa vào xây dựng hồ sơ nghiệm thu hưởng chính sách 6 tháng đầu năm 2022.

Tác giả: Võ Thị Xuân - Chủ tịch Hội nông dân xã