Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
98/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Tiến Hùng có thửa đất tại thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong
97/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý 02 GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp 02 giấy CNQSD đất mới cho bà Nguyễn Thị Lan có thửa đất tại thôn Trung Phong
81/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu lập nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu dân cư vùng Thặng Lặng, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
44/GM-UBND Hội nghị trực tuyến tập huấn các nhiệm vụ Đề án 06/CP
41/BC-UBND Trả lời ý kiến theo Văn bản 773/UBND-KTHT ngày 16/5/2022 của UBND huyện Kỳ Anh
43/GM-UBND Họp các hộ dân bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng dự án đường Cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn xã
40/GM-UBND Tổ chức buổi hòa giải liên quan đến tranh chấp đất đai
78/QĐ- UBND Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Kỳ Phong
74--TBKL/ĐU Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy về việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Phong
73-TB/ĐU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY Tại cuộc họp mở rộng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về việc thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam đoạn qua địa bàn xã
70-TB/ĐU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY Tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường công tác quản lý hiện trạng việc thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam đoạn qua địa bàn xã
72/QĐ-UBND Về việc thành lập tổ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Kỳ Phong
68/QĐ-UBND Về việc thành lập tổ tuần tra việc xây dựng, cơi nới các công trình, vật kiến trúc, trồng cây trong phạm vi dự án đường cao tốc Bắc Nam chạy qua địa bàn xã Kỳ Phong
67/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Tổ rà soát, thống kê, kiểm đếm tài sản của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Kỳ Phong
43-QĐ/ĐU Thành lập tổ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Phong
42-QĐ/ĐU Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025, đoạn qua địa bàn xã
25/QĐ-UBND Việc việc thành lập tổ trọng tài điều hành giải kéo co nữ Trong khuôn khổ Đại hội TDTT xã Kỳ Phong lần thứ IX năm 2022
24/QĐ-UBND Việc việc thành lập Ban tổ chức giải kéo co nữ Trong khuôn khổ Đại hội TDTT xã Kỳ Phong lần thứ IX năm 2022
23/QĐ-UBND Về việc phân công cán bộ hướng dẫn công chức tập sự
22/QĐ-UBND Về việc phân công cán bộ hướng dẫn công chức tập sự
21/QĐ-UBND Về việc phân công cán bộ hướng dẫn công chức tập sự
20/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022
02/CV-UBND Cho ý kiến điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng Trung tâm sản xuất lợn giống Mitraco tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
15/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại buổi làm việc với các Công ty, Doanh nghiệp, HTX và Chi ủy – Ban Chỉ huy thôn Tân Phong
14/TB-UBND Về việc phân công nhiệm vụ, lịch tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022