Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
51/GM-UBND Hộ gia đình có cây lâm nghiệp trong phạm vi xây dựng Căn cứ phục vụ Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022
50/BC-UBND Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
110/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Trần Xuân Biều có thửa đất tại thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong
31/KH-UBND Thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính Phủ năm 2022
50/GM-UBND Họp công bố Dự thảo phương án Bồi thường, hỗ trợ - GPMB thi công dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập Nước Xanh
49/GM-UBND Hội nghị lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch chung toàn xã giai đoạn đến năm 2030
93/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn xã Kỳ Phong
109/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Võ Xuân Viên có thửa đất tại thôn Đông Sơn, xã Kỳ Phong
108/TTr-UBND Về việc cấp đổi GCNQSD đất cho bà Đinh Thị Hiệu có thửa đất tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong
107/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho hộ ông Nguyễn Vũ Khiêm có thửa đất tại thôn Tuần Tượng
106/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình ông Nguyễn Tiến Sơn và bà Phan Thị Tuyết có thửa đất tại thôn Nam Phong, xã Kỳ Phong
103/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Phan Anh Hồ có thửa đất tại thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong
104/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho bà Nguyễn Thị Chương có thửa đất tại thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong
99/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho bà Hoàng Thị Khuyến có thửa đất tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
84/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Phạm Văn Bàn có thửa đất tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong
90-TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Đinh Văn Nhung có thửa đất tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
41/TB-UBND Về việc thực hiện các biện pháp Phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022
40/TB-UBND Lịch nghiệm thu mô hình, hố lắng nước thải sinh hoạt đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
37/TB-UBND Kết luận giải quyết đơn kiến nghị về việc giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai của người đại diện ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hòa
35/TB-UBND V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
34/TB-UBND Về việc điều hành quản lý máy gặt trên địa bàn xã Kỳ Phong
33/TB-UBND Về việc điều chỉnh và bổ sung các thành viên tại Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 18/4/2022
49/BC-UBND Kết quả kiểm tra xác minh thông tin về thửa đất trên bản đồ 299/TTg của hộ bà Đinh Thị Hiệu tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong
46/BC-UBND Tự kiểm tra kết quả thực hiện công tác Tư pháp (Số liệu từ ngày 01/01/2020 đến nay)
47/BC-UBND Thu hồi đất để mở rộng Quốc lộ 1A của hộ ông Đinh Văn Tôn ở thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh