Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
130/TTr-UBND Về việc đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng hưởng BTXH
129/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho ông Trần Đình Phùng có thửa đất tại thôn Thượng Phong
128/TTr-UBND Thẩm định thiết kế - dự toán đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà học 2 tầng 6 phòng – Trường tiểu học Kỳ Phong
127/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho ông Nguyễn Văn Truyền có thửa đất tại thôn Tân Phong
126/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho bà Nguyễn Thị Họa có thửa đất tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
125/TTr-UBND Kiểm tra đánh giá, nghiệm thu “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trong 6 tháng đầu năm 2022
124/TTr-UBND Về việc cấp lại GCNQSD đất cho bà Nguyễn Thị Nhung có thửa đất tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
123/TTr-UBND Về việc giải trình làm thủ tục hưởng chế độ trợ cấp BTXH đối với người cao tuổi chậm
122/TTr-UBND Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Xuân Lý tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
121/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho bà Nguyễn Thị Lý có thửa đất tại thôn Trung Phong
120/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho ông Nguyễn Văn Dũng có thửa đất tại thôn Tân Phong
119/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho ông Hoàng Đình Thiện có thửa đất tại thôn Tân Phong
118/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Tiến Thọ có thửa đất tại thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong
117/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho ông Nguyễn Văn Hùng có thửa đất tại thôn Tân Phong
116/TTr-UBND Về việc đề nghị phê duyệt hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức thu nhập trung bình 6 tháng cuối năm 2022
115/TTr-UBND Thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất khu dân cư vùng Thặng Lặng, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
114/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Dương Phi Hoạt có thửa đất tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
53/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 đến quý II năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Phong
42/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại buổi làm việc với hộ dân trong việc sử dụng đất và cây trồng để xây dựng căn cứ phục vụ Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ xã năm 2022
16/VPNTM Triển khai phối hợp hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước cho nhân dân
52/BC-UBND Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2022
113/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Phạm Ngọc Diễn có thửa đất tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong
112/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Tiến Ngọc có thửa đất tại thôn Đông Sơn, xã Kỳ Phong
94/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân
51/BC-UBND Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022