Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
05/TB-UBND Thông báo về việc phòng, chống dích bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
4557/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn thẩm định đánh giá kết quả xây dựng Nông thôn mới năm 2018
13-TB/BCĐ Về việc chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong Xây dựng Nông thôn mới
11-TB/BCĐ Về việc chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới phục vụ công tác thẩm định của Huyện vào ngày 27/5/2019
10-TB/BCĐ Về việc chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới vào thứ 7 ngày 20/4/2019
07-TB/BCĐ Kết luận của Ban chi đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quý 1/2019 họp ngày 30/3/2019
04-TB/BCĐ Về việc phát động phong trào ra quân xây dựng nông thôn mới trong tháng 3 năm 2019
125/QĐ-UBND Về việc điều động dân quân cơ động trực chiến Bảo vệ hội nghị diễn đàn Kinh tế thới giới về Asaean năm 2018
73/TB-UBND Về việc quản lý máy gặt đập liên hoàn trong thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2018 trên địa bàn xã Kỳ Phong
128/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
69/TB-UBND Về việc lấy đất đắp lề và nền các tuyến đường GTNT và các trục chính đường giao thông nội đồng
28/KH-UBND Tổ chức phát quang hành lang an toàn lưới Điện theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới và vệ sinh môi trường nông thôn
28/KH-UBND Tổ chức phát quang hành lang an toàn lưới Điện theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới và vệ sinh môi trường nông thôn
28/KH-UBND Tổ chức phát quang hành lang an toàn lưới Điện theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới và vệ sinh môi trường nông thôn
28/KH-UBND Tổ chức phát quang hành lang an toàn lưới Điện theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới và vệ sinh môi trường nông thôn
63- QĐ/ĐU Về việc thành lập Đoàn công tác lãnh đạo, chỉ đạo các thôn, đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2018
44/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Phong
58-QĐ/ĐU Phân công các đồng chí Ủy viên BTV,Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách chỉ đạo,kiểm tra, giám sát các Chi bộ năm 2018
62-QĐ/ĐU Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Phong năm 2018