Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
77/TB-UBND Về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19
75/TB-UBND Về việc phân công quản lý các nhóm đối tượng về BHXH, BHYTtrên địa bàn xã Kỳ Phong
32/KH-UBND PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG NĂM 2022
108/CV-TP xác minh hộ tịch tại nơi đăng ký khai sinh của công dân
96/BC-UBND Thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ 01/7/2016 đến 01/07/2021
29/KH-UBND Về công tác tổ chức kiện toàn tổ liên gia tự quản về ANTT trên địa bàn xã Kỳ Phong
54/GM-UBND Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
46/GM-UBND Tập huấn quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và một số văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng
39/GM-UBND Họp Hội đồng tư vấn xét đất đai
35/GM-UBND Hội nghị hướng dẫn, triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021.
33/GM-UBND Triển khai sản xuất vụ Đông 2021
32/GM-UBND Về việc tổ chức hòa giải dân sự theo đơn kiến nghị của công dân
94/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, kế hoạch tháng 12/2021
93/BC-UBND BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI GỐC VIỆT TRỞ VỀ NƯỚC (Gửi kèm Công văn số 895/SNgV-LSBG ngày 18/11/2021 của Sở Ngoại vụ
89/BC-UBND Kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2021 (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 12/11/2021);
84/BC-UBND Kết quả kiểm tra, xác minh về nguồn gốc sử dụng đất của ông: Phan Công Tiến theo đơn kiến nghị của ông Định Văn Lục Thửa đất số 634, tờ bản đồ 299/TTg tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong
76/TB-UBND Thông báo về việc cấp bách phòng chống dịch Covid-19
169/QĐ-UBND Thành lập Tổ cấp cứu, phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19
168/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế hoạt động trang thông tin điện tử xã Kỳ Phong
167/QĐ-UBND Về việc Kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Kỳ Phong
163/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ trực chốt kiểm soát vùng cách ly y tế tạm thời đối với thôn Tuần Tượng xã Kỳ Phong để phòng, chống dịch Covid-19
159/QĐ-UBND V/v kiện toàn Tổ trưởng “Tổ liên gia tự quản”
156/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường thôn Hà Phong xã Kỳ Phong
155/QĐ-UBND Về việc công nhận khu dân cư thôn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2021
154/QĐ-UBND Về việc thành lập tổ thực hiện tích tụ, tập trung đất đai trong. Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022 tại địa bàn thôn Hà Phong