Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
113/QĐ-UBND Thành lập Tổ tiếp công dân, Tổ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX
112/QĐ-UBND Về việc công nhận Tuyên truyền viên pháp luật xã Kỳ Phong
111/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
01/GM-BCĐ 138 Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022
60/GM-UBND Giấy mời về việc thu lệ phí lâm nghiệp năm 2022
176/TTr-UBND Về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức xã, Quý III năm 2022
174/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho ông Phạm Hữu Thi có thửa đất tại thôn Đông Sơn
173/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp lại trang bổ sung giấy CNQSD đất do bị mất của hộ ông Tống Phi Long tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong
172/TTr-UBND Về việc đề nghị hưởng mới đối tượng hưởng BTXH
170/TTr-UBND Đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách năm 2022
166/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Hòa có thửa đất tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong
147/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Nguyễn Văn Sơn có thửa đất tại thôn Thượng Phong, xã Kỳ Phong
56/GM-UBND Lấy ý kiến về phương án điều chỉnh Quy hoạch khu dân cư Cựa Xã - Xã Kỳ Phong
104/QĐ-UBND Về việc chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong
103/QĐ-UBND Về việc chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong
102/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT Công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong
101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT Công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong
100/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo KTKT xây dựng Công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong
99/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo KTKT xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong
98/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong
145/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho hộ bà Phạm Thị Khuấn có thửa đất tại thôn Hòa Bình
144/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Văn Tiến có thửa đất tại thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong
143/TTr-UBND Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong
142/TTr-UBND Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong
141/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Lương Văn Thú có thửa đất tại thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong