Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
135/TTr-UBND Về việc đề nghị cắt giảm đối tượng hưởng BTXH
134/TTr-UBND Về việc đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng hưởng BTXH
63/BC-UBND Thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ 01/7/2016 đến 01/07/2021
61/BC-UBND Kết quả kiểm tra xác minh thông tin về thửa đất trên bản đồ 299/TTg của hộ ông Nguyễn Tiến Sơn tại thôn Nam Phong, xã Kỳ Phong
60/BC-UBND Quá trình sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Tiến Sơn tại thôn Nam Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
62/BC-UBND Quá trình sử dụng đất của ông Dương Văn Thắng tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
44/TB-UBND Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
17/UBND-ĐC V/v đề nghị bố trí số lượng lô đất TĐC cho các hộ bị ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc
132/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho hộ ông Đặng Thế Lục thôn Hà Phong
58/BC-UBND Quá trình sử dụng đất của hộ ông Trần Đình Phùng tại thôn Thượng Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
54/GM-UBND Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
53/GM-UBND Kiểm tra, họp bàn về liên quan đến Kênh nước Xanh
57/BC-UBND Nguồn gốc, quá trình sử dụng và tình trạng tranh chấp, lấn chiếm QSD đất của bà Trương Thị Tuyển có thửa đất tại thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
56/BC-UBND Đề xuất chủ trương đầu tư Công trình: Sửa chữa nhà học 2 tầng 6 phòng –Trường tiểu học Kỳ Phong
55/BC-UBND Về nguồn gốc, quá trình sử dụng và tình trạng tranh chấp, lấn chiếm QSD đất của ông Nguyễn Tiến Kháng có thửa đất tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
54/BC-UBND Quá trình sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Hùng tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
131/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Trung Hậu có thửa đất tại thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong
130/TTr-UBND Về việc đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng hưởng BTXH
129/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho ông Trần Đình Phùng có thửa đất tại thôn Thượng Phong
128/TTr-UBND Thẩm định thiết kế - dự toán đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà học 2 tầng 6 phòng – Trường tiểu học Kỳ Phong
127/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho ông Nguyễn Văn Truyền có thửa đất tại thôn Tân Phong
126/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho bà Nguyễn Thị Họa có thửa đất tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
125/TTr-UBND Kiểm tra đánh giá, nghiệm thu “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trong 6 tháng đầu năm 2022
124/TTr-UBND Về việc cấp lại GCNQSD đất cho bà Nguyễn Thị Nhung có thửa đất tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong
123/TTr-UBND Về việc giải trình làm thủ tục hưởng chế độ trợ cấp BTXH đối với người cao tuổi chậm