Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
109-TBKL/ĐU Thông báo kết quả đối thoại tháng 11/2022
19-KH/ĐU Kế hoạch kiểm điểm,đánh giá phân loại đảng viên năm 2022
115/BC-UBND Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới tuần 1 tháng 11 (30/10-06/11)
45-CV/ĐU Công văn chỉ đạo Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2022
44-CV/ĐU Công văn chỉ đạo tháng cao điểm "Vì người nghèo"
39-CV/ĐU Về việc xét huy hiệu Đảng đợt 07/11/2022
37-CV/ĐU Công văn về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022
35-CV/ĐU Công văn về việc xét huy hiệu Đảng đợt 02/9/2022
105 -TB/ĐU Thông báo kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2022
75-QĐ/ĐU Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022
74-QĐ/ĐU Quyết định Kiện toàn Đoàn công tác chỉ đạo chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, các thôn, các đơn vị trên địa bàn năm 2022
113/QĐ-UBND Thành lập Tổ tiếp công dân, Tổ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX
112/QĐ-UBND Về việc công nhận Tuyên truyền viên pháp luật xã Kỳ Phong
111/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
01/GM-BCĐ 138 Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022
60/GM-UBND Giấy mời về việc thu lệ phí lâm nghiệp năm 2022
176/TTr-UBND Về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức xã, Quý III năm 2022
174/TTr-UBND Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất mới cho ông Phạm Hữu Thi có thửa đất tại thôn Đông Sơn
173/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp lại trang bổ sung giấy CNQSD đất do bị mất của hộ ông Tống Phi Long tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong
172/TTr-UBND Về việc đề nghị hưởng mới đối tượng hưởng BTXH
170/TTr-UBND Đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách năm 2022
166/TTr-UBND Về việc cấp GCNQSD đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Hòa có thửa đất tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong
147/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Nguyễn Văn Sơn có thửa đất tại thôn Thượng Phong, xã Kỳ Phong
56/GM-UBND Lấy ý kiến về phương án điều chỉnh Quy hoạch khu dân cư Cựa Xã - Xã Kỳ Phong
104/QĐ-UBND Về việc chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong