Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
124-TB/ĐU Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2023
15 /QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023
05 /TB-UBND Về việc niêm yết công khai dự toán ngân sách năm 2023
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2.2023
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1.2023
121-TBKL/ĐU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ Về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 202
20-NQ/ĐU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ NĂM 2023
19-NQ/ĐU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về thực hiện một số nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 2 NĂM 2023
70/CV-UBND V/v chỉ đạo đẩy mạnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử
52-CV/ĐU V/v chỉ đạo đẩy mạnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử
109-TBKL/ĐU Thông báo kết quả đối thoại tháng 11/2022
19-KH/ĐU Kế hoạch kiểm điểm,đánh giá phân loại đảng viên năm 2022
115/BC-UBND Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới tuần 1 tháng 11 (30/10-06/11)
45-CV/ĐU Công văn chỉ đạo Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2022
44-CV/ĐU Công văn chỉ đạo tháng cao điểm "Vì người nghèo"
39-CV/ĐU Về việc xét huy hiệu Đảng đợt 07/11/2022
37-CV/ĐU Công văn về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022
35-CV/ĐU Công văn về việc xét huy hiệu Đảng đợt 02/9/2022
105 -TB/ĐU Thông báo kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2022
75-QĐ/ĐU Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022
74-QĐ/ĐU Quyết định Kiện toàn Đoàn công tác chỉ đạo chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, các thôn, các đơn vị trên địa bàn năm 2022
113/QĐ-UBND Thành lập Tổ tiếp công dân, Tổ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX
112/QĐ-UBND Về việc công nhận Tuyên truyền viên pháp luật xã Kỳ Phong