TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ BA HĐND XÃ KỲ PHONG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026
loading...
14:50 14/01/2022

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-HĐND về tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Ngày 12 tháng 01 năm 2022, Hội đồng nhân dân xã Kỳ Phong khóa XX đã tiến hành Kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xem xét nhiều nội dung quan trọng mang tính quyết định tới sự phát triển của địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo..

Tham dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Trọng Lý-Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Võ Tá Cương, HUV, Chánh văn phòng Huyện ủy, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện cùng các đồng chí đại biểu HĐND huyện bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Phúc,Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa XX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, tại kỳ họp này sẽ tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung mang tính quyết định đối với sự phát triển KT-XH trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã xem xét 11 báo cáo, 07 tờ trình. Kỳ họp đã tập trung thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác đầu tư công, thu, chi ngân sách; công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết các vụ việc tồn đọng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân xã; Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022. Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân xã.

Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân xã trong năm 2021; Nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện các giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã;

Trước kỳ họp đã có 36 ý kiến thảo luận các nội dung trình kỳ họp, được chủ tọa tổng hợp báo cáo; tại kỳ họp, có 9 ý kiến thảo luận trực tiếp. Các ý kiến góp ý đã thẳng thắn, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng; các ý kiến nhất trí cao với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời bổ sung, làm rõ thêm về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đề nghị quan tâm, tập trung một số giải pháp, nhiệm vụ nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022, nhất là các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, phòng chống dịch bệnh, quản lý đất đai, đầu tư phát triển, thu - chi ngân sách, công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã; phân tích, đánh giá, đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số giải pháp thực hiện năm 2022.

Đồng chí Hoàng Trọng Lý-Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

Kỳ họp thứ Ba, đã dành thời gian thỏa đáng để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp đã thống nhất có 02 lĩnh vực thực hiện chất vấn trực tiếp: (1) Về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; (2) thực hiện các thủ tục liên quan đến xây dựng hồ sơ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 02 nội dung đã được UBND xã trả lời chất vấn bằng văn bản. tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành chất vấn trực tiếp để làm rõ các nội dung cử tri quan tâm.

Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã Kỳ Phong đã ban hành 7 Nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân kêu gọi toàn thể cán bộ Đảng viên và toàn thể cử tri và Nhân dân toàn xã phát huy nhừng kết quả và thành tích đã đạt được, tăng cường sự đoàn kết bằng các giải pháp cụ thể, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Tác giả: Đ/c Nguyễn Hải Thành - PCT HĐND xã