THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TIẾP
loading...
09:55 14/06/2021

Thực hiện Văn bản 3865/UBND-CP1 ngày 13/6/2021 của UBND Tỉnh  về việc tạm dừng tiếp nhận giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực tiếp tại bộ phận Một cửa các cấp. UBND xã Kỳ Phong sẽ không nhận hồ sơ bằng hình thức trực tiếp tại bộ phận Một cửa, khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân thực hiện TTHC qua Dịch vụ Công trực tuyến. Tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại khi cần thiết 0973.055.682 ; Lĩnh vực Thương Binh xã hội ( 0962.158.111); Lĩnh vực Công chứng - Chứng thực , Tư Pháp ( 0983.867.198); Lĩnh vực địa chính (  0976.285.195).