Lễ ra quân cuộc vận động dồn điền đổi thửa tại Hà Phong
loading...
14:39 30/11/2022

Ngày 29/11, thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch 537/KH-UBND huyện Kỳ Anh về việc triển khai thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất, xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) tổ chức lễ ra quân phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn ở thôn Hà Phong.

Vụ xuân 2023, xã Kỳ Phong triển khai phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn ở thôn Hà Phong. Thôn Hà Phong hiện có 303 hộ, trong đó có 293 hộ đang sản xuất nông nghiệp, có diện tích trồng lúa.

Toàn thôn hiện có 68 ha với 1.101 thửa, sau quy hoạch còn lại 65 thửa lớn (giảm 1.036 thửa), hệ thống giao trục chính nội đồng được quy hoạch 11m, các tuyến trục ngang 9m, kênh mương đảm bảo tưới tiêu.

Ngay sau lễ ra quân, bà con nhân dân thôn Hà Phong đã xuống đồng san gạt, phá các bờ thửa để tích tụ ruộng đất theo sơ đồ quy hoạch gắn với làm thủy lợi nội đồng và vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2023.