KỲ HỌP THỨ HAI
loading...
15:12 21/07/2021

Ngày 20/7/2021, Hội đồng nhân dân xã Kỳ Phong khai mạc kỳ họp thứ hai- khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Lộc Hằng, Huyện ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ, tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo xã theo quyết định 289-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng các đồng chí tổ đại biểu HĐND huyện bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1.

T ại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo của HĐND, UBND, UBMTTQ xã và các Tờ trình được thông qua trong kỳ họp. Theo đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật, Thường trực HĐND xã Kỳ Phong luôn chủ động, bám sát Chương trình công tác để thực thiện, nâng cao chất lượng công tác giám sát, khảo sát; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đã kịp thời giải quyết, đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh – quốc phòng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đều đạt khá so với cùng kỳ 2020.

Trên cơ sở các báo cáo được trình bày tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại biểu HĐND xã đã đánh giá những kết quả nổi bật của HĐND, UBND, UBMTTQ xã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời phản ánh kịp thời, trung thực những vấn đề còn tồn tại, kiến nghị đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, trao đổi và giải trình các ý kiến, vấn đề cử tri xã quan tâm thuộc thẩm quyền để xem xét giải quyết và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, các đại biểu HĐND xã đã xem xét và biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2020; nghị quyết điều chỉnh thu chi 6 tháng cuối năm 2021 và Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND xã.

Tác giả: Nguyễn Hải Thành- PCT HĐND xã