Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội "Đại đoàn kết dân tộc" giai đoạn 2003-2023
loading...
10:29 05/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-MTTQ-BTT, ngày 13/02/2023 của Uỷ ban MTTTQ huyện Kỳ Anh về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày Hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003- 2023. Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban MTTQ xã Kỳ Phong. Chiều ngày 04/4/2023, UB MTTQ xã Kỳ Phong tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023; Sơ kết công tác MTTQ Quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Đây hoạt động trọng tâm của hệ thống MTTQ Việt Nam hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh của mỗi cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Anh, Ủy viên thường trực- Phó chủ Tịch UBMTTQ Việt nam huyện Kỳ Anh; Đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong BTV Đảng uỷ- HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ xã; Trưởng, phó các ngành, đoàn thể, Công an xã, UV UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024; Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận, Trưởng thôn,  và các tập thể nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bước vào Hội nghị là các tiết mục văn nghệ chào mừng:

Văn nghệ chào mừng
Đại biểu tham dự

Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh, Ban thường vụ Đảng ủy xã, MTTQ xã Kỳ Phong đã tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và chính quyền, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư đã được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thật sự là “Ngày hội của toàn dân". Việc khen thưởng, biểu dương khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.

Đ/c: Trần Thị Thanh Hải-ĐUV- chủ tịch UB MTTQ xã khai mạc Hội nghị

Ủy ban MTTQ xã đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành các văn bản về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đó có chỉ đạo về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội (cả phần lễ và phần hội); mỗi năm có trên 40 lượt cá nhân, 30 tập thể được biểu dương, khen thưởng trong dịp tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đ/c Nguyễn Trọng Tại-BTCB-Trưởng Ban CTMT Hà Phong phát biểu thảo luận

T ại hội nghị đã có 05 ý kiến phát biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm sau 20 năm triển khai tổ chức Ngày hội. Cần quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, những điểm mới, những mô hình tiêu biểu và mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng trong giai đoạn mới góp phần phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Đ/c Nguyễn Ngọc Phú-BTCB-Trưởng ban CTMT Nam Phong phát biểu tại HN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh-Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Kỳ Anh; Đồng chí Nguyễn Thị Phúc-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận những kết quả của Ủy Ban MTTQ xã trong việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư. Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 là dịp để tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của mỗi cộng đồng dân cư trong xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Ghi nhận những kết quả trong quý I năm 2023 mà MTTQ xã đã đạt được và định chỉ đạo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II cần tập trung thực hiện về công tác tuyên truyền thực hiện Đề án phân loại, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn xã Kỳ Phong đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuyên truyền các hộ gia đình nhận tiền hỗ trợ GPMB để thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn xã. Cuộc vận động xây dựng NTM, quy tập mồ mả và các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong hệ thống MTTQ.

Đ/c Nguyễn Thế Anh- Phó chủ tịch UB MTTQ huyện  phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong thời gian tới UB MTTQ xã cần đổi mới, sáng tạo tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” cả phần Lễ và phần Hội để thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời mong muốn cán bộ, nhân dân xã Kỳ Phong tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự quản cộng đồng trong đảm bảo ANCT, TTATXH, vệ sinh môi trường… Xây dựng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng nếp sống văn minh, khu dân cư kiểu mẫu.

Khen thưởng tập thể Ban CTMT Hà Phong
Các đồng chí lãnh đạo trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Củng tại Hội nghị này đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc

trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Tin bài: Đ/ Trần Thị Thanh Hải - Chủ tịch MTTQ xã